User:SoleilHime

From WikiMoon
Jump to: navigation, search

Name: Raven

Favorite color: blue, purple, red

Favorite non-color: black

Interests: anime, video games, J-rock and J-pop, Lolita fashions, drawing

Favorite mangaka: Arina Tanemura, Matsuri Hino, Nobuhiro Watsuki, Ai Yazawa, CLAMP, Peach-Pit, Takeshi Obata, Naoko Takeuchi, Yoshihiro Togashi, Kiyohiko Azuma, Sakurako Gokurakuin, Kaori Yuki, Yuu Watase