Sailor Moon in Thailand

From WikiMoon
Jump to: navigation, search

Sailor Moon in Thailand refers to the Thai dub of the Sailor Moon anime. Thailand was one of the first Asian countries outside of Japan to screen the anime, which premiered in the country in July 1994. The theme song for the Thai dub was a remake of "Moonlight Densetsu" entitled "Caring For You."

Character Names[edit]

Japanese Thai
Usagi Tsukino/Sailor Moon อุซางิ สึคิโนะ (òo-saa ngí tsu-kí-noh)/ซเลอร์ มูน (say-ler moon)
Ami Mizuno/Sailor Mercury อามิ มิซุโนะ (aa mí mí sóo-nó)/เซเลอร์เมอร์คิวรี่ (say-ler-mer kiw rêe)
Rei Hino/Sailor Mars เร ฮิโนะ (ray hí-nó)/เซเลอร์มาร์ส (say-ler mâat)
Makoto Kino/Sailor Jupiter มาโกโตะ คิโนะ (maa goh dtò kí-nó)/เซเลอร์จูปิเตอร์ (say-ler-joo-bpì-dter)
Minako Aino/Sailor Venus มินาโกะ ไอโนะ (mí naa gò ai nó)/เซเลอร์วีันัส (say-ler-wee-nát)
Chibiusa/Sailor Chibi Moon อุซางิน้อย (òo-saa ngí-nói)/เซเลอร์ มูน น้อย (say-ler moon nói)
Haruka Tenou/Sailor Uranus ฮารุกะ เทนโอ (haa róo-gà ten oh)/เซเลอร์ยูเรนัส (say-ler-yoo-ray-nát)
Michiru Kaiou/Sailor Neptune มิจิรุ ไคโอ (mí jì-róo kai-oh)/เซเลอร์เนปจูน (say-ler-nêp-joon)
Setsuna Meiou/Sailor Pluto เซ็ทสุนะ เมโอ (sét-sòo ná may-oh)/เซเลอร์พลูโต (say-ler ploo dtoh)
Hotaru Tomoe/Sailor Saturn โฮตารุ โทโมเอะ (hoh dtaa róo toh-moh è)/เซเลอร์แซทเทิร์น (say-ler-sâet tern)
Mamoru Chiba/Tuxedo Mask มาโมรุ ชิบะ (maa moh róo chí bà)/หน้ากากทักซิโด (nâa gàak ták sí doh)
Chibi Chibi จิบิจิบิ (jì-bì jì-bì)
Luna ลูน่า (loo-nâa)
Artemis อาร์เตมิส (aa-dtày mít)
Diana ไดอาน่า (dai aa nâa)
Queen Beryl ควีนเบริล (kween-bày-rin)
Queen Metalia ควีนเมตาเลีย (kween-may dtaa lia)
Wiseman ไวส์แมน (wai-maen)
Prince Dimande เจ้าชายเดมันด์ (jâao chaai dày-man)
Rubeus รูเบอุส สีแดง (roo-bày-òot sĕe daeng)
Saphir ซาฟีล สีน้ำเงิน (saa feen sĕe nám ngern)
Esmeraude เอสเมรอด สีเขียว (èt-may rôt sĕe kĭeow)
Pharaoh 90 ฟาโรห์ 90 (faa-roh 90)
Mistress 9 มิสเทรส 9 (mít-tây rót 9)
Souichi Tomoe โซอิจิ โทโมเอะ (soh ì-jì toh-moh è)
Kaolinite คาโอริไนท์ (kaa oh-rí-nai)
Nehellenia เนเฮเลเนีย (nay-hay lay-nia)
Zirconia ซิลโคเนีย (sin-koh nia)
Galaxia กาแลกเซียร์ (gaa lâek sia)
Chaos คาออส (kaa òt)
Sailor Phi เซเลอร์ไฟ (say-ler fai)
Sailor Chi เซเลอร์ไค (say-ler-kai)
Sailor Lethe เซเลอร์เลทเทอร์ (say-ler-lêt ter)
Sailor Mnemosyne เซเลอร์เนโมซิน (say-ler-nay moh sin)
Sailor Aluminum Seiren เซเลอร์อลูมินัมไซเรน (say-ler-à-loo mí nam sai-ren)
Sailor Lead Crow เซเลอร์เลดโครว์ (say-ler-lêt kroh)
Sailor Iron Mouse เซเลอร์ไออ้อนเม้าส์ (say-ler ai ôr ná-máo)
Sailor Tin Nyanko เซเลอร์เนียงโกะ (say-ler nia ngá-gò)
Sailor Heavy Metal Papillon เซเลอร์เฮฟวี่เมทัลปาปิยอง (say-ler hay fá-wêe may-tan bpaa bpì-yong)